Dagatelier

Hier wordt gewerkt

Het atelier is kleinschalig en biedt gedurende 4 dagdelen per week plek aan maximaal 6 kunstenaars/deelnemers.

De expertise en het vakmanschap van de begeleiding maken het mogelijk mensen zowel in hun creatieve en kunstzinnige proces te ondersteunen als in hun persoonlijke ontwikkeling. Hierdoor realiseren de deelnemers/kunstenaars die werken op het atelier niet alleen (professionele) kunstwerken, maar werken zij ook aan hun eigen sociaal-maatschappelijke welbevinden.
Waar mogelijk worden bezoeken afgelegd aan andere ateliers, kunstenaars, beeldentuinen en exposities.

Henny Schaapman faciliteert binnen haar atelier in Wijhe op maandag en dinsdag een leerwerkplek en kunstbegeleiding aan het DAGatelier ARToMoNDo in de vorm van kunstzinnige dagbesteding. Het atelier biedt een fijne plek waar je je talent onder proffesionele begeleiding verder kunt ontwikkelen.