Atelier Artomondo

Deventer, april 2019

Betreft: nieuwe tak dienstverlening Artomondo

Artomondo heeft een nieuwe tak van dienstverlening: ArtoMondo Ambulant.

Binnen deze Ambulante dienstverlening kunnen cliënten gebruik maken van verschillende vormen van werktraining en begeleiding:

 

 • Ambulante Begeleiding
 • Handig in de Horeca
 • Kunst aan de Keukentafel

Ambulante Begeleiding:

 • Begeleiden naar zelfstandigheid/zelfredzaamheid
 • Dag- en weekstructuur aanbrengen
 • Ondersteuning bij het opbouwen en onderhouden van sociaal netwerk
 • Ondersteuning bij administratie, post en financiën
 • Ondersteuning huishoudelijke taken, hygiëne en dit op orde houden
 • Ondersteuning bij contact met derden zoals familie, buren, artsen, andere zorgaanbieders, bewind voering, etc.

Handig in de Horeca: begeleiding en arbeidstraining voor medewerker in de Horeca

 • Begeleiding naar een betaalde (deeltijd)baan
 • training werken achter de bar en in de bediening
 • training sociale vaardigheden
 • training sociale hygiëne
 • training keukenwerkzaamheden en HACCP

Kunst aan de Keukentafel: begeleiding en arbeidstraining voor mensen die willen werken in                                                           de creatieve en kunst sector.

 • Ontwikkeling kunstenaarschap; eigen handschrift, motivatie, priotitering.
 • Presentatie eigen werk, opzetten van Portfolio met eigen werk
 • Contacten leggen met opdrachtgevers, netwerken
 • Opzetten eigen bedrijf ZZP; gemengde beroepspraktijk: KvK, verzekeringen, administratie, financiën, belasting, PR,
 • Training in doceren/begeleiden van studenten/deelnemers en
 • Begeleiding naar een (betaalde) baan in de creatieve sector/zorgatelier.

Bovengenoemde begeleidingsvormen kunnen ook in combinatie worden aangeboden; bv: Ambulante Begeleiding en Handig in de Horeca.

 

Bovenstaande begeleiding en training voorkomt / preventie:

De impact van ambulante begeleiding is vaak groot, door een persoonlijke aanpak in maatwerk te geven voorkomt ambulant begeleiding o.a.:

 • Sociaal isolement en Sociale verwaarlozing
 • Schulden en Financiële problemen
 • Werkeloosheid
 • Criminaliteit
 • Verslavingsproblematiek
 • Behandeling
 • Intramuraal wonen
 • Blijvende afhankelijkheid van uitkering
 • Behandeling

Maar het meest belangrijke; het verhoogt sterk de kwaliteit van leven van de cliënt!

De Ambulante begeleiding wordt gegeven door Marianne de Bakker en Henriette Post.

Marianne de Bakker;  beeldend kunstenaar, docent en creatief coach, heeft meer dan 12 jaar ervaring in de kunstzinnige en creatieve begeleiding van allerhande doelgroepen ondermeer in haar dagbestedingsatelier voor kunstenaars met een beperking, ARToMoNDo.

Henriette Post; professional in ambulante begeleiding en meer dan 15 jaar ervaring in de begeleiding  van mensen in de doelgroepen: jong volwassenen met NAH, volwassenen met NAH, mensen met psychosociale problemen, zelfstandig wonende mensen met psychiatrische problemen, mensen met problemen in het Autistisch Spectrum, LVB.

De begeleiding is vraaggericht en gaat uit van de ondersteuningsvraag van de cliënt. Er wordt persoonlijk maatwerk geboden aan de cliënt om vaardigheden en handvaten te ontwikkelen voor zoveel mogelijk zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

Er wordt altijd gewerkt met een begeleidingsplan en een (efficiënte) rapportage. Hiernaast wordt de volledige indicatie besteed aan de cliënt en niet aan allerlei randzaken.