Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG versterkt de positie van de mensen van wie gegevens worden verwerkt. Zij hebben nieuwe en verbeterde privacyrechten gekregen.
Atelier ARToMoNDo heeft daarom de gegevensverwerking van onze deelnemers en de wettelijke grondslag ervan in kaart gebracht in een privacyreglement. De deelnemers moeten toestemming verlenen om hun gegevens te bewerken.